Tieliikennelaki

Suomessa sähkökäyttöisten henkilökuljettimien käyttö yleisillä teillä on hyväksytty vuonna 2016. Eri valtioilla on erilaiset nopeusrajat näille laitteille. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on asettanut pyörien nopeusrajaksi 25 km/h ja max tehoksi 1 kW. 

KingSong pyörien nopeudet on tehtaalla rajattu 20 km/h. Käyttäjä voi halutessaan vapauttaa nopeuden ottaen samalla itse vastuun uudesta nopeudesta.